அஞ்சல் விசைமுகத்தோடு விண்டோசின் புதிய வெளியீடு!

முரசு அஞ்சல் விசைமுகத்தை எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில், மைக்குரோசாப்டு தனது விண்டோசு 11இன் புத்தம் புதிய பதிப்பில் இந்த விசைமுகத்தைச் சேர்த்தது!

Continue reading

குரல்வழித் தமிழ் உள்ளீடு – கூகுளின் வசதி செல்லினத்தின் வழி!

கூகுளின் குரல்வழித் தமிழ் உள்ளீடு ஆண்டிராய்டு பேசிகளில் உள்ளது. அதனை செல்லினம் வழியகவும் பயன் படுத்தலாம். புதிய தரவிறக்கம் தேவை இல்லை!

Continue reading

விண்டோசு 11இல் அஞ்சல் விசைமுகம்!

விண்டோசு 11இல் அஞ்சல் விசைமுகம் சேர்க்கப்பட்டு வருகிறது. மைக்குரோசாப்டின் விண்டோசு இன்சைடர் ஓடையில் இந்த விசைமுகம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading

அன்றாடத் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் நுழைந்த கதை!

‘அன்றாடத் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் நுழைந்த கதை’ எனும் தலைப்பில் சிராங்கூன் டைம்ஸ் மாத இதழில் முத்து நெடுமாறன் எழுதிய கட்டுரைகள் வெளிவந்துள்ளன.

Continue reading