இதோ செல்லினத்தின் மூன்றாவது பதிப்பு! (Sellinam 3.0)

Pleased to announce the release of Sellinam 3.0!

This version is a completely rewritten app with more features and better presentation.

  • Compose Tamil messages and share it in Facebook and Twitter in addition to SMS and email.
  • Read India news with much better presentation and in some cases even pictures. India news now includes movie reviews too!
  • Read short-stories from popular authors from Malaysia and Singapore in the newly added mBooks section.

This version stores all fetched content on the phone. This speeds up the fetching of new news and content items as the old ones are not fetched again. New items are marked with a dot, so you will know what you have read and what you have not.

முற்றிலும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த பதிப்பில், பல புதிய வசதிகளும் விரைவான செயலாக்கத்திற்கான கூறுகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தமிழில் கோர்க்கப்படும் செய்திகளை, குறுஞ்செய்தி மின்னஞ்சல் வழி அனுப்புவது மட்டுமல்லாமல், ஃபேஸ் புக் மற்றும் டிவிட்டர் வழியாகவும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

இந்தியச் செய்திகள் புதிய பொலிவுடன் படைக்கப்படும் அதே வேளையில் திரை விமர்சனம் எனும் பகுதியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பதிப்பில் மிக முக்கியமான புதுவரவு மலேசிய சிங்கப்பூர் இலக்கியங்களைக் கொண்ட மின்னூல் பகுதி. ரெ. கார்திகேசு, புண்ணியவான், ராஜம் ரஞ்சனி, ஜெயந்தி சங்கர், இந்திரஜித் ஆகியோரின் சிறுகதைகளை ஐ-ஃபோனிலேயெ படித்து மகிழலாம்.

Enjoy Sellinam 3.0. Download for FREE from the App Store: http://itunes.apple.com/my/app/sellinam/id337936766?mt=8

IMG_0249.PNG IMG_0253.PNG IMG_0250.PNG IMG_0252.PNG IMG_0254.PNG IMG_0251.PNG

Did you like this? Share it: