சொல்வளம் – இனி ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய ‘முதல்-10’ பட்டியல்!

சொல்வளத்தின் ‘உலகின் முதல்-10’ விளையாட்டாளர்களின் பட்டியல், இனி ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் மீட்டமைக்கப்படும் (reset செய்யப்படும்). மகிழ்ச்சியும் ஈர்ப்பும் நிறைந்த சொல் விளையாட்டு என அறிமுகம் கண்ட சொல்வளம், கடந்த வாரம் சில புதிய மேம்பாடுகளைக் கண்டது.

புதிய பதிகையில் உள்ள வசதிகள் சில:

  1. சரியான சொல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும், தொட்ட இடத்திற்கும், அதன் பக்கத்தில் உள்ள எழுத்துக்கும் சிற்சிறு இடவெளி இருந்ததால், சொல் தேர்வு சரியாக அமையாத நிலை இருந்தது. இந்தச் சிக்கல் தீர்க்கப்பட்டது. குறிப்பாக, 5 எழுத்துகளுக்கும் மேல் உள்ள சொற்களை, இனி விரைவாகத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதன்வழி, கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு நிமிடங்களுக்குள், மேலும் அதிகமான புள்ளிகளைப் பெறலாம்.
  2. உலகின் முதல்-10 விளையாட்டாளர் பட்டியலில், இனி விளையாட்டாளரின் நாட்டுக் கொடியும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். யார்யார் எங்கிருந்தெல்லாம் விளையாடுகிறார்கள் என்பதை அனைவரும் பார்த்து மகிழலாம்.
    சொவளம் உலகின் முதல்-10
  3. முந்தைய பதிகையில் ஓர் ஆட்டத்தையாவது ஆடிய பின்னரே ‘உலகின் முதல்-10’ பட்டியலைப் பெறமுடியும். புதியதில், எந்த ஆட்டமும் ஆடாமலேயே இந்தப் பட்டியலைப் பெறலாம்.  முகப்பில் உள்ள ‘login’ கட்டத்தைத் தொட்டு, உங்களுக்கென பெயர் ஒன்றைக் கொடுத்தவுடன், Top-10 என்னும் கட்டம் உடனே தோன்றும்!
  4. ஆண்டிராய்டு பயனர்கள், பின் (back) பட்டனைப் பயன்படுத்திப் பழகியவர்கள். சொல்வளம் ஐபோனுக்கும் ஆண்டிராய்டுக்கும் ஒரே அமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டதால், ஆண்டிராய்டு கருவிகளின் கூறுகளை இதுவரைப் பயன்படுத்தாமல் இருந்தது. புதிய பதிகையில் இதுபோன்ற வசதிகள் சேர்க்கப்பட்டன.
  5. இந்தப் பதிகையின் முதன்மையான மேம்பாடு, ஒவ்வொரு வாரமும் வெற்றியாளர் பட்டியல் மீட்டமைக்கப்படுவதுதான்! ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவுக்குப் பின், எல்லோருடைய புள்ளிகளும் நீக்கப்படும். திங்கட்கிழமை முதல் அனைவரும் உலகின் முதல்-10 இடங்களுக்குப் போட்டி இடலாம்.

சொல்வளம் விளையாட்டை கீழ்க்காணும் இணைப்புகளைக் கொண்டு உங்கள் திறன்பேசிகளில் தரவிறக்கிக் கொள்ளலாம்:

Apple App Store Google Play

Did you like this? Share it: