கிருத்துமஸ் வாழ்த்துகள்!

கொண்டாடும் உலகளாவிய செல்லினம் பயனர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த கிருத்துமஸ் வாழ்த்துகளைக் கூறிக்கொள்கிறோம்!

அன்புக்குரிய அனைவருடனும் மகிழ்ச்சியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இத் திருநாளைக் கொண்டாடுங்கள்!

Did you like this? Share it: