இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்!

Ponggal Greetings

கொண்டாடும் உலகளாவிய செல்லினம் பயனர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகளைக் கூறிக்கொள்கிறோம். உங்கள் உள்ளத்திலும், இல்லத்திலும், அன்புக்குரிய அனைவரின் நெஞ்சத்திலும் மகிழ்ச்சி கொஞ்சட்டும். பாதுகாப்போடும் களிப்புடனும் இந்தத் திருநாளைக் கொண்டாடுவோம்!

செல்லினம் குழுவினர்

Did you like this? Share it: