செல்லினம் 4: பதிவிறக்க வழிமுறை

செல்லினத்தை உங்கள் ஆண்டிராய்டு கருவிகளில் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான வழிமுறை:

IMG_4575

1. Play Store செயலியைத் திறந்து Sellinam என்று தேடுக.

2. Install எனும் கட்டத்தைத் தொட்டவுடன் சில செயல்களுக்கான அனுமதிகளைக் கேட்கும்போது ‘Accept’ எனும் கட்டத்தைத் தொடுக.

3. செல்லினம் உங்கள் கருவியில் பதியப்பட்டவுடன், ‘Open’ எனும் கட்டம் தோன்றும், அதனைத் தொடுக.

4. செல்லினத்திற்கான அமைப்புச் செயல் தொடங்கும். Get Started எனும் கட்டத்தைத் தொட்டு, அதன்பின் தோன்றும் ‘Enable in Settings’ கட்டத்தைத் தொடுக.

5. உள்ளீட்டு முறைகள் வரிசையாகத் தோன்றும். அதில் செல்லினம் ‘ON’ செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதனை உறுதி செய்தவுடன் முந்தைய திரைக்குச் செல்க.

6. இப்போது Switch Input Methods எனும் கட்டம் தோன்றும். அதனைத் தொட்டு செல்லினத்தை உங்கள் இயல்பான உள்ளீட்டு முறையாகத் தெரிவு செய்க.

7. இப்போது ‘Select Keyboards’ எனும் கட்டம் தோன்றும். இதனைத் தொட்டு, உங்களுக்கு விருப்பமான உள்ளீட்டு முறையைத் தெரிவு செய்க.

குறிப்பு: ஹுவாவே, ஆசுஸ் முதலிய கருவிகளை வைத்திருப்போருக்கு தமிழ் உள்ளீட்டு முறைகள் தோன்றா. ஆங்கிலமும் மலாய் மொழி உள்ளீட்டு முறைகள் மட்டுமே தோன்றும். உங்கள் கருவியில் அவ்வாறு இருந்தால், இந்தப் பதிவைக் காண்க: Issues with Sellinam on Huawei, Asus and other devices.

9. இனி உங்கள் ஆண்டிராய்டு கருவியில் உள்ள குறுஞ்செய்தி, வாட்சாப், மின்னஞ்சல், வைபர், முகநூல், டிவிட்டர் முதலிய செயலிகளில் ஆங்கிலத்தில் உள்ளிடுவதைப் போலவே தமிழிலும் உள்ளிடலாம்.

10. உங்கள் கருவியில் ஆங்கில உள்ளீட்டுக்காக சுவைப் போன்ற மற்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தினால், அவற்றுக்குச் சென்று தமிழுக்காக மீண்டும் செல்லினத்துக்கு வந்துவிடலாம். லாலிபாப் (Lollipop) பதிப்பை வைத்திருப்போர், விசைமுகத்தின் கீழ் உள்ள விசைப்பலகைச் சின்னத்தைத் தொட்டு மற்ற உள்ளீட்டு முறைகளுக்குச் செல்லலாம். அதே சின்னத்தைக் கொண்டு செல்லினத்திற்கும் திரும்பி வரலாம்.  கிட்கெட், செலிபீன் பதிப்புகளை வைத்திருப்பவர்கள், செல்லினத்தில் உள்ள ‘மு’ சின்னத்தை சற்றுநேரம் அழுத்தி (long press), உள்ளீட்டுமுறைகளுக்கான பட்டியலைக் காணலாம்.

Did you like this? Share it: