இணையவழி உரை : “யூனிகோடின் வசதிகளும் பயன்பாடுகளும்”

இலங்கையில் இயங்கும் தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் என்னும் அமைப்பு நடத்தும் இணையவழி உரையாடல் வரிசையில், முத்து நெடுமாறன் உரை நிகழ்த்துகிறார்.

Continue reading
பாப்பா பாடும் பாட்டு

பாப்பா பாடும் பாட்டு – புதிய கோணத்தில் ஓர் இயங்கலைக் கருத்தரங்கம்

பல புதிய தொழில்நுட்ப அனுகுமுறைகளைக் கொண்டு உருவாக்கம் கண்டு வரும் இயங்கலைக் கருத்தரங்கம் பாப்பா பாடும் பாட்டு.

Continue reading

மீள்பார்வை : அடிக்கடிக் கேட்கப்படும் கேள்விகள்

செல்லினம் தொடர்பாக சில கேள்விகள் அடிக்கடிக் கேட்க்கப்படுகின்றன. புதிய பயனர்களின் வசதிக்காக, சில கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களை இங்கே தருகின்றோம்.

Continue reading
Johnson Victor

முரசு அஞ்சல் : ஒரு பயனரின் பயணம்

முரசு அஞ்சல் செயலியைப் பயன்படுத்திவரும் மலேசியத் தமிழாசிரியர், ஜான்சன் விக்டர், இந்தச் செயலிவழி அவர் பெற்ற அனுபவத்தைப் பகிரும் கட்டுரை.

Continue reading
ஆப்பிள் டிவி+

ஆப்பிள் டிவி+ அறிமுகம் கண்டது – தமிழில் துணையுரையுடன்!

ஆப்பிள் நிருவனம், தனது ஆப்பிள் டிவி+ காணொளிச் சேவையை இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. துணையுரைமொழிகளில் தமிழும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது!

Continue reading

வாய்விட்டுச் சிரித்தல் அன்பு காட்டுதல் : அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் உணர்ச்சிக் குறிகள்!

அக்டோபர் 16 முதல் 18-ஆம் தேதி வரை அமெரிக்காவின் சந்தா கிளாரா (Santa Clara) நகரில் நடைபெறும் யூனிகோடு — ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட உலக வரிவடிவங்களுக்கானக் குறியீட்டுமுறை —

Continue reading
ஆண்டிராய்டு கோ

ஆண்டிராய்டு கோ 10 – கூகுள் அறிவித்தது

ஆண்டிராய்டு 10ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட புதிய ஆண்டிராய்டு ‘கோ’, நுழைவு நிலை திறன்பேசிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஆண்டிராய்டு இயங்கு தளத்தின் புதிய மேம்பாடு.

Continue reading