ஆப்பிள் டிவி+

ஆப்பிள் டிவி+ அறிமுகம் கண்டது – தமிழில் துணையுரையுடன்!

ஆப்பிள் நிருவனம், தனது ஆப்பிள் டிவி+ காணொளிச் சேவையை இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. துணையுரைமொழிகளில் தமிழும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது!

Continue reading

வாய்விட்டுச் சிரித்தல் அன்பு காட்டுதல் : அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் உணர்ச்சிக் குறிகள்!

அக்டோபர் 16 முதல் 18-ஆம் தேதி வரை அமெரிக்காவின் சந்தா கிளாரா (Santa Clara) நகரில் நடைபெறும் யூனிகோடு — ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட உலக வரிவடிவங்களுக்கானக் குறியீட்டுமுறை —

Continue reading
ஆண்டிராய்டு கோ

ஆண்டிராய்டு கோ 10 – கூகுள் அறிவித்தது

ஆண்டிராய்டு 10ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட புதிய ஆண்டிராய்டு ‘கோ’, நுழைவு நிலை திறன்பேசிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஆண்டிராய்டு இயங்கு தளத்தின் புதிய மேம்பாடு.

Continue reading

ஆப்பிள் கருவிகளில் இனி அனைத்து இந்திய மொழிகளிலும் படிக்கலாம் – எழுதலாம்!

ஐ.ஓ.எசின் 13ஆம் பதிப்பில், இந்தியாவின் 22 அலுவல்முறை மொழிகளுக்கும் எழுத்துருக்கள், விசைப்பலகைகள்.

Continue reading
உலகம் விசை இல்லாத செல்லினத்தின் தமிழ்-99

ஐ.ஓ.எசின் 13ஆம் பதிகையில் செல்லினம்

இரண்டு நாட்களுக்குமுன் ஆப்பிள் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட ஐ.ஓ.எசின் 13ஆம் பதிகையில் (iOS 13) செல்லினத்தின் விசைமுகங்களில் ‘உலகம்’ விசை காணப்படவில்லை.

Continue reading

விரைவாகத் தட்டெழுத உதவும் சுருக்கெழுத்து

சில எழுத்துகளைக் கொண்டு தொடங்கும் சொற்களை வழங்குவது பரிந்துரை. நாமே அடையாளமிடும் எழுத்துகளைக் கொண்டு முழு சொல்லையும் தருவது சுருக்கெழுத்து!

Continue reading

தமிழ் எழுத்துரு வளர்ச்சி குறித்து முத்து நெடுமாறன் உரை

‘தமிழ் எழுத்துருக்களைக் கண்டுபிடித்தல்: அன்றாடத் தொழில்நுட்பப் பயன்பாட்டில் மொழியை இணைத்தல்’ எனும் தலைப்பில் ஆங்கில உரை.

Continue reading