ஆண்டிராய்டு கோ

ஆண்டிராய்டு கோ 10 – கூகுள் அறிவித்தது

ஆண்டிராய்டு 10ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட புதிய ஆண்டிராய்டு ‘கோ’, நுழைவு நிலை திறன்பேசிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஆண்டிராய்டு இயங்கு தளத்தின் புதிய மேம்பாடு.

Continue reading
ஆண்டிராய்டு ஒரியோ

ஆண்டிராய்டு ஒரியோ தமிழுக்குக் கொண்டுவரும் சிறப்புகள்

ஆண்டிராய்டு ஒரியோ: இது கூகுளின் புதிய வெளியீடு. இதில் தமிழ்க்கென்றே சில முனேற்றங்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் சிலவற்றை இந்தப் பதிவு விளக்குகிறது.

Continue reading