ஆண்டிராய்டு கோ

ஆண்டிராய்டு கோ 10 – கூகுள் அறிவித்தது

ஆண்டிராய்டு 10ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட புதிய ஆண்டிராய்டு ‘கோ’, நுழைவு நிலை திறன்பேசிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஆண்டிராய்டு இயங்கு தளத்தின் புதிய மேம்பாடு.

Continue reading