4.0.3ஆம் பதிப்பில் பயன் தரும் கட்டுரைகள்

இன்று செல்லினத்தின் 4.0.3ஆம் பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதில் ‘அஞ்சல்’, ‘தமிழ்99’ இரு விசைமுகங்களிலும் இருந்த சிற்சில வழுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. செல்லினம் தொடர்பான கட்டுரைகளை வாசிக்கும் வசதியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading

Sellinam 4.0.2 : Rupee (₹) symbol added.

சின்னங்கள் விசைமுகத்தில் இந்திய ரூபாய்ச் சின்னமும் அஞ்சல் விசைமுகத்தில் நீண்ட அழுத்தத்தின் வழி ள, ல, ழ, ர, ற, ந, ன, ண, ஸ, ஷ ஆகிய எழுத்துகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
This update adds Indian Rupee to Symbols keyboard and long press keys for some letters in the Anjal keyboard.

Continue reading
Sellinam on Huwawei G630

Issues with Sellinam on Huawei, Asus and other devices

ஹுவாவே, ஆசுஸ் போன்ற கருவிகளில் செல்லினம் அமைப்பில் தமிழ் மொழிக்கான தேர்வு தோன்றுவதில்லை என சிலர் மின்னஞ்சல், குறுஞ்செய்திகள் வழியாகவும் முகநூல் வழியாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். இது இந்தக் கருவிகளை இயக்கும் இயங்குதளங்களில் உள்ள வழுவாக

Continue reading
Sellinam 4.0 Android

புத்தம் புதிய மேம்பாடுகளுடன் செல்லினம் 4.0!

கடந்த மார்ச் 14ஆம் நாள் கோலாலம்பூரில் நடந்த “இணைமதியம்” என்னும் தொழில்நுட்ப விழாவில், கையடக்கக் கருவிகளில் புகழ்பெற்றத் தமிழ் உள்ளீட்டுச் செயலியான ‘செல்லினம்’ – நான்காம் பதிகையாக

Continue reading

ஆண்டிராய்டு பயனர்களுக்காகச் செல்லினத்தின் இரண்டாம் பதிகை

Sellinam Version 2.0 for Android கடந்த மூன்று மாதங்களாகச் சோதனை ஓட்டத்தில் இருந்த ஆண்டிராய்டு செல்லினத்தின் இரண்டாம் பதிகை (version) இப்போது புதிய சின்னத்துடன் பொதுப்

Continue reading

We crossed 50,000 downlaods on Android!

ஆண்டிராய்டு கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் பயனர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க பத்து மாதங்களுக்கு முன்பு செல்லினத்தின் ஆண்டிராய்டு பதிப்பை வெளியிட்டோம். இதன் பதிவிறக்க எண்ணிக்கை 50,000த்தைத் தாண்டியுள்ளது என்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும்

Continue reading

Sellinam on Android is here …

நண்பர்களே, அண்டிராய்டு கருவிகளில் செல்லினம் எப்போது செயல்படும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த நண்பர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி.  இன்று முதல் உங்கள் கருவிகளில் செல்லினத்தை இலவசமாகவே பெற்றுக்கொள்ளலாம்! 2003ஆம் ஆண்டு

Continue reading